Το τμήμα ιατρικού λογισμικού αποτελεί το νεότερο τμήμα της εταιρίας, που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και ευρύ πελατολόγιο ιατρών, κλινικών αλλά και φραμακευτικών εταιριών. Βασική δραστηριότητα του τμήματος αποτελεί η παραγωγή ιατρικού λογισμικού που αποτελεί, όχι απλά μια ακόμα εφαρμογή ιατρικού πελατολογίου, αλλά ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο...
Το τμήμα διαδικτύου αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, ενώ λειτoυργεί τόσο αυτοτελώς όσο και υποστηρικτικά των άλλων τμημάτων. Ανάμεσα στις βασικές δραστηριότητες του τμήματος είναι η παραγωγή διαδικτυακών τόπων, mobile εφαρμογών αλλά και web-based λογισμικού. Επίσης, η εταιρία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις διαπλατφορμικές εφαρμογές αλλά και στην επικοινωνία μέσω web services...
Το Ι.Τ. τμήμα της DNA, αποτελεί την καρδιά αλλά και τη βάση όλων των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Με ειδίκευση αλλά και προτίμηση στο UNIX / Linux, οι μηχανικοί της εταιρίας διαθέτουν το κατάλληλο υπόβαθρο και εμπειρία για την ανάπτυξη πολύπλοκων υποδομών, χρησιμοποιώντας όλα τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή standards ασφάλειας, αξιοπιστίας και σταθερότητας τόσο σε τοπικό όσο και cloud επίπεδο...

Welcome to dnacreative

No front page content has been created yet.

CMS
partners
ecommerce
case studies
software
blog